Nawigacja

Nagłówek

                                                      TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ,  ROK SZKOLNY 2021/2022                           (I semestr - obowiązuje od 06.12.2021)
    Od godz. ............... 0a 0b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 6a 7a 7b 7ci 8a 8bi 8c
Do godz. ............... K. Orman A. S.-Witko E. Hawryliszyn J. Panek P. Emilianowicz M. Stasiełowicz M. Madej A. Łyszkiewicz M. Parmańczuk A. Łukaszewicz B. Ślizankiewicz I. Zygarlińska M. Forczak P. Skórzecka K. Wiertelak E. Pławińska A. Winter A. Woźniak
PONIEDZIAŁEK 0. 710 - 755                             zw j. pol. zw mat. zw mat. zw mat.
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. religia e. wszkl. e. wszkl. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych.
2. 850 - 935 ed. przedszkl. j. ang. 0,5h e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. religia plastyka matematyka w-f fizyka j. polski j. niem. II.2. j. polski j. ang. II.2. j. polski
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. religia matematyka j. niemiecki j. polski w-f j. ang. II.1. geografia plastyka j. polski matematyka matematyka
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski religia plastyka j. polski j. niem. II.2. inf. gr.1, gr.2 matematyka w-f
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. TP/ koło art. TP/koło zaint. religia   TP j. niemiecki technika matematyka technika matematyka j. polski j. niem. II.1. j. ang. II.1. w-f
6. 1225 - 1310   ed. przedszkl.           TP j. polski     TP matematyka j. ang. II.2. inf. gr.1, gr.2 j. niem. II.2. fizyka edb
7. 1325 - 1410   religia 0,5h       gry i zabawy     zw j. polski       muzyka matematyka   j. ang. II.1. j. niem. II.1. pde ja
8. 1415 - 1500                         zw pol/ zw mat zw pol/ zw mat zw pol. inf. gr.1, gr.2 pde jn  
9. 1505 - 1550                                 zw j. polski  
WTOREK 0. 710 - 755                 z. wsp. ZD z. wsp. ZD z. wsp. ZD z. wsp. ZD z. wsp. ZD z. wsp. ZD zw mat./ ZD TP/z. wsp. ZD TP/z. wsp. ZD TP/z. wsp. ZD
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. religia j. angielski e. wszkl. e. wszkl. j. angielski przyroda historia inf. gr.1, gr.2 w-f biologia j. polski religia
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. religia j. angielski e. wszkl. e. komp. e. wszkl. e. wszkl. przyroda technika j. polski j. angielski w-f historia j. polski matematyka
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. religia w-f j. polski historia w-f j. polski biologia religia matematyka j. polski inf. gr.1, gr.2 j. ang. II.1.
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. komp. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. j. polski j. polski w-f historia matematyka matematyka biologia fizyka wos geografia
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. zaj. wyr. informatyka j. niemiecki j. angielski matematyka chemia biologia geografia matematyka religia historia
6. 1225 - 1310 j. ang. 0,5h         TP zaj. wyr.   socjoter. matematyka matematyka technika geografia chemia j. polski religia chemia wos
7. 1325 - 1410 religia 0,5h               zw mat. zw mat.   zw mat. historia   religia chemia pde mat. inf. gr.1, gr.2
8. 1415 - 1500                         plastyka   chemia pde ja zw mat. pde mat.
9. 1505 - 1550                         TP     zw chemia zw chemia zw chemia
ŚRODA 0. 710 - 755                 k art./ TP k art./ TP k art. k art. zw mat. zw mat.        
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. matematyka matematyka w-f religia j. polski muzyka j. polski j. polski chemia j. niem. II.2.
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. j. angielski religia e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski inf. gr.1, gr.2 w-f matematyka geografia chemia j. polski matematyka j. polski chemia
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. religia e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. w-f j. polski geografia chemia matematyka matematyka j. ang. II.1. j. niem. II.1. fizyka
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. religia e. wszkl. w-f w-f j. polski j. angielski matematyka j. niem. II.1. chemia wos geografia matematyka
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl.   w-f gim. kor./ TP gim. kor. religia j. niemiecki   j. polski matematyka w-f j. ang. II.1. fizyka geografia chemia wos j. polski
6. 1225 - 1310   j. ang. 0,5h     gim. kor. gim. kor./zw         historia w-f inf. gr.1, gr.2 j. polski fizyka geografia j. ang. II.2. j. polski
7. 1325 - 1410   religia 0,5h               k art. k art. k art./ TP fizyka j. polski historia pde jp matematyka pde jp
8. 1415 - 1500                           wdż zw ang.    historia  
9. 1505 - 1550                                    
CZWARTEK 0. 710 - 755                         kz hist. kz hist. socjo./kz hist. zw mat./kz hist.   zw mat.
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. e. komp. w-f religia plastyka historia matematyka fizyka j. ang. II.1. j. polski j. ang. II.1.
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. komp. religia w-f muzyka historia j. polski j. polski j. ang. II.1. matematyka fizyka matematyka
3. 940 - 1025 j. ang. 0,5h ed. przedszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. polski j. niemiecki j. angielski j. polski religia historia matematyka religia edb fizyka
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. matematyka j. polski geografia muzyka w-f historia matematyka j. polski
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. j. angielski   koło zaint. e. wszkl.     plastyka przyroda j. polski matematyka w-f wos religia historia
6. 1225 - 1310 ed. przedszkl.             koło j. ang. przyroda koło j. ang. matematyka   wdż plastyka j. polski fizyka historia religia
7. 1325 - 1410 religia 0,5h                         fizyka religia pde mat. pde jp  zw j. ang
8. 1415 - 1500                           religia wdż/ TP     zw j. pol
9. 1505 - 1550                                    
PIĄTEK 0. 710 - 755                         zw j. pol.          
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. religia e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. matematyka matematyka j. angielski j. angielski j. polski geografia j. polski j. polski biologia wos
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f religia j. polski inf. gr.1, gr.2 biologia j. polski j. ang. II.2. historia matematyka matematyka j. ang. II.1.
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. historia j. polski biologia religia matematyka j. niem. II.1. j. ang. II.1. edb j. polski j. polski
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. polski muzyka religia j. polski j. niem. II.2. historia biologia w-f
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl.     zaj. wyr.       muzyka religia TP j. polski j. ang. II.1. biologia j. niem. II.2. w-f
6. 1225 - 1310                       zw j. pol. religia j. polski muzyka j. niem. II.2. j. niem. II.1. biologia
7. 1325 - 1410                         biologia         j. niem. II.2.
8. 1415 - 1500                                   chemia
9. 1505 - 1550