Nawigacja

Nagłówek

                                                      TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ,  ROK SZKOLNY 2021/2022                           (I semestr - obowiązuje od 01.09.2021)
    Od godz. ............... 0a 0b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 6a 7a 7b 7ci 8a 8bi 8c
Do godz. ............... K. Orman A. S.-Witko E. Hawryliszyn J. Panek P. Emilianowicz M. Stasiełowicz M. Madej A. Łyszkiewicz M. Parmańczuk A. Łukaszewicz B. Ślizankiewicz I. Zygarlińska M. Forczak P. Skórzecka K. Wiertelak E. Pławińska A. Winter A. Woźniak
PONIEDZIAŁEK 0. 710 - 755                             zw j. pol.      
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. religia e. wszkl. e. wszkl. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych.
2. 850 - 935 ed. przedszkl. j. ang. 0,5h e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. religia plastyka matematyka w-f fizyka j. polski j. niem. II.2. j. polski j. ang. II.2. j. polski
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. religia matematyka j. niemiecki j. polski w-f j. ang. II.1. geografia plastyka j. polski matematyka matematyka
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski religia plastyka j. polski j. niem. II.2. inf. gr.1, gr.2 matematyka w-f
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl.     religia     j. niemiecki technika matematyka technika matematyka j. polski j. niem. II.1. j. ang. II.1. w-f
6. 1225 - 1310   ed. przedszkl.             j. polski     zw j. ang. matematyka j. ang. II.2. inf. gr.1, gr.2 j. niem. II.2. fizyka edb
7. 1325 - 1410   religia 0,5h                     muzyka matematyka fiz. gr. 2 j. ang. II.1. j. niem. II.1. wdż
8. 1415 - 1500                               inf. gr.1, gr.2 pde jn pde ja
9. 1505 - 1550                                    
WTOREK 0. 710 - 755                                    
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. religia j. angielski e. wszkl. e. wszkl. j. angielski przyroda historia inf. gr.1, gr.2 w-f biologia j. polski religia
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. religia j. angielski e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. przyroda technika j. polski j. angielski w-f historia j. polski matematyka
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. religia w-f j. polski historia w-f j. polski biologia religia matematyka j. polski inf. gr.1, gr.2 j. ang. II.1.
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. komp. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. j. polski j. polski w-f historia matematyka matematyka biologia fizyka wos geografia
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl.   e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl.   inf. gr.1, gr.2 j. niemiecki j. angielski matematyka chemia biologia geografia matematyka religia historia
6. 1225 - 1310 j. ang. 0,5h                 matematyka matematyka technika geografia chemia j. polski religia chemia wos
7. 1325 - 1410 religia 0,5h                   zw j. pol.   historia dor. zaw. religia chemia pde mat. inf. gr.1, gr.2
8. 1415 - 1500                         plastyka   chemia gr. 1 pde ja   pde mat.
9. 1505 - 1550                                    
ŚRODA 0. 710 - 755                         zw mat. zw mat.        
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. matematyka matematyka w-f religia j. polski muzyka j. polski j. polski chemia j. niem. II.2.
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. religia e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski inf. gr.1, gr.2 w-f matematyka geografia chemia j. polski matematyka j. polski chemia
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. religia e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. w-f j. polski geografia chemia matematyka matematyka j. ang. II.1. j. niem. II.1. fizyka
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. religia e. wszkl. w-f w-f j. polski j. angielski matematyka j. niem. II.1. ch. g1/ fiz. g2 wos geografia matematyka
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. w-f gim. kor. gim. kor. religia j. niemiecki   j. polski matematyka w-f j. ang. II.1. fizyka geografia chemia wos j. polski
6. 1225 - 1310   j. ang. 0,5h     gim. kor. gim. kor.         historia w-f inf. gr.1, gr.2 j. polski ch. g2/ fiz. g1 geografia j. ang. II.2. j. polski
7. 1325 - 1410   religia 0,5h                     fizyka j. polski historia wdż matematyka pde jp
8. 1415 - 1500                           wdż     historia zw. mat.
9. 1505 - 1550                           zw mat.        
CZWARTEK 0. 710 - 755                               zw mat. zw j. niem. zw mat.
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. e. komp. w-f religia plastyka historia matematyka ch. g2/ fiz. g1 j. ang. II.1. j. polski j. ang. II.1.
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. komp. e. wszkl. religia w-f muzyka historia j. polski j. polski j. ang. II.1. matematyka fizyka matematyka
3. 940 - 1025 j. ang. 0,5h ed. przedszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. polski j. niemiecki j. angielski j. polski religia historia matematyka religia edb fizyka
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. matematyka j. polski geografia muzyka w-f historia matematyka j. polski
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. j. angielski     e. wszkl.     plastyka przyroda j. polski matematyka w-f wos religia historia
6. 1225 - 1310 ed. przedszkl.               przyroda   matematyka   wdż plastyka j. polski fizyka historia religia
7. 1325 - 1410 religia 0,5h                       dor. zaw. fizyka religia pde mat. wdż  
8. 1415 - 1500                         zw j. ang. religia wdż zw mat.    
9. 1505 - 1550                                    
PIĄTEK 0. 710 - 755                                    
1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. religia e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. matematyka matematyka j. angielski j. angielski j. polski geografia j. polski j. polski biologia wos
2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f religia j. polski inf. gr.1, gr.2 biologia j. polski j. ang. II.2. historia matematyka matematyka j. ang. II.1.
3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. w-f e. wszkl. e. wszkl. e. wszkl. historia j. polski biologia religia matematyka j. niem. II.1. j. ang. II.1. edb j. polski j. polski
4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. e. wszkl. e. wszkl. j. angielski e. wszkl. e. komp. e. wszkl. j. polski muzyka religia j. polski j. niem. II.2. historia biologia w-f
5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl.             muzyka religia   j. polski j. ang. II.1. biologia j. niem. II.2. w-f
6. 1225 - 1310                         religia j. polski muzyka j. niem. II.2. j. niem. II.1. biologia
7. 1325 - 1410                         biologia   dor. zaw. pde jp   j. niem. II.2.
8. 1415 - 1500                                   chemia
9. 1505 - 1550