Nawigacja

Plan lekcji, rok szkolny 2023/2024

    Od godz. ............... 0a 0b 0c 1a 1b 2ai 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 8a
    Do godz. ............... K. Orman M. Musiał P. Emilianowicz A. Majchrzak M. Stasiełowicz M. Madej K. Gumulak E. Hawryliszyn J. Panek K. Pietruszewska K. Wiertelak A. Sawicz A. Winter D. Gołubińska A. Łukaszewicz B. Ślizankiewicz I. Zygarlińska
PONIEDZIAŁEK 0. 710 - 755                                  
  1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. wszkl. ed. wszkl. ed. wszkl. ed. wszkl. ed. wszkl. ed. wszkl. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz. wych. godz.wych godz. wych. godz. wych
  2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.komp. ed.wszkl w-f religia ed.pol ed.mat j.polski j.polski wf I/wf II wf I/wf II matematyka religia j.niemiecki j.angielski
  3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl ed. kompl. religia ed.wszkl wf ed. pol. j.polski technika j.ang I/ j. angII historia religia matematyka matematyka fizyka
  4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl ed.wszkl ed.wszkl. ed.wszkl religia j.angielski wfI / wf II wf I/ wf II matematyka infI/ inf II j.polski biologia religia j.polski
  5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl.     ed.wszkl.       matematyka   biologia j.niemiecki wfI/wf II wf I/wf II j.angielski religia
  6. 1225 - 1310 ed. przedszkl.   ed. przedszkl.                   matematyka WDZ wf matematyka
  7. 1325 - 1410                               fizyka wf
  8. 1415 - 1500                                  
  9. 1505 - 1550                                  
WTOREK 0. 710 - 755                                  
  1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. religia j. angielski ed.wszkl. j. angielski ed. pol. ed.wszkl przyroda informatyka wf I/ w-f II wf I /wf II matematyka technika historia j.polski
  2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl ed. wszkl. ed. wszkl. ed.wszkl j. angielski w-f matematyka religia matematyka j.polski historia j.niemiecki geografia j.polski
  3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. wszkl. ed.wszkl ed.komp ed.wszkl ed.wszkl ed.mat religia j.polski j.ang I/ j. angII geografia wf I/wf II wf I/wf II biologia matematyka
  4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. wf wf religia ed.wszkl ed.komp ed.pol    j.angielski       j.polski j.polski religia j.polski plastyka chemia WOS
  5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl   ed.wszkl. w-f ed.mat   j.polski j.angielski plastyka     j.polski matematyka chemia
  6. 1225 - 1310   ed. przedszkl. ed. przedszkl.             plastyka matematyka         j.polski wf
  7. 1325 - 1410                               j.angielski  
  8. 1415 - 1500                                  
  9. 1505 - 1550                                  
ŚRODA 0. 710 - 755                                  
  1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. j. angielski ed.wszkl ed. wszkl. ed. wszkl. ed.pol wf przyroda historia muzyka matematyka j.angielski religia j.niemiecki EDB
  2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl religia w-f j. angielski ed.mat ed.mat historia przyroda wf I/ wf II wf I /wf II plastyka inf I/ infII religia j.niemiecki
  3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl ed. wszkl. ed.wszkl. ed.wszkl w-f religia muzyka matematyka j.ang I/ j. angII j.polski biologia geografia wf religia
  4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. wf ed.wszkl j. angielski ed.wszkl ed.pol ed.pol matematyka plastyka matematyka religia geografia matematyka historia chemia
  5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl.           ed.pol     wf I/ wfII      wf I/wf II inf I/ inf II technika religia historia chemia matematyka
  6. 1225 - 1310 ed. przedszkl.   ed. przedszkl.                 j.polski   informatyka j.polski matematyka historia
  7. 1325 - 1410                           matematyka   j. polski WDZ
  8. 1415 - 1500                                  
  9. 1505 - 1550                                  
CZWARTEK 0. 710 - 755                                  
  1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. wszkl. ed. wszkl. ed.wszkl. religia ed.wszkl ed.komp j.angielski j.polski j.polski matematyka wf I/ wf II wf I/ wf II geografia WOS
  2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl j. angielski w-f ed.wszkl ed.mat ed.mat. religia przyroda wf I/ wf II wf I/wf II historia matematyka j.polski wf
  3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl ed.wszkl ed.wszkl. ed.wszkl w-f ed.wszkl. j.polski muzyka religia biologia j.angielski j.polski wf infI/inf II
  4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. religia wf ed.wszkl. ed.wszkl ed. pol. j,angielski wf I/ wf II wf I/ wf II historia muzyka j.polski j.niemiecki biologia j.polski
  5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl.   ed.wszkl   wf ed.wszkl ed.pol   matematyka geografia j.niemiecki j.polski   j.angielski biologia
  6. 1225 - 1310   ed. przedszkl. ed. przedszkl.                   j.angielski   j.polski     muzyka matematyka
  7. 1325 - 1410                               fizyka j.angielski
  8. 1415 - 1500                                  
  9. 1505 - 1550                                  
PIĄTEK 0. 710 - 755                                  
  1. 800 - 845 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed.wszkl ed. wszkl. ed.wszkl. ed.wszkl religia w-f j.angielski matematyka j.polski historia muzyka j.polski inf I/inf II wf
  2. 850 - 935 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. wszkl. wf ed.wszkl. wf ed. mat. religia     inf I/ inf II j.angielski j.polski plastyka j.polski j.polski wf j.niemiecki
  3. 940 - 1025 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. j. angielski religia j. angielski ed. komp ed.pol ed.pol technika j.polski matematyka matematyka wf I/wf II wf I/wf II plastyka geografia
  4. 1035 - 1120 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. wszkl. ed.wszkl ed. wszkl. ed.wszkl j. angielski ed.wszkl wfI/ wf II wf i/ wfII religia j.polski technika historia matematyka j.polski
  5. 1125 - 1210 ed. przedszkl. ed. przedszkl. ed. przedszkl. wf ed. wszkl.         matematyka religia technika j.niemiecki j.angielski matematyka j.polski historia
  6. 1225 - 1310     ed. przedszkl.             j.polski   historia   matematyka muzyka   j.angielski
  7. 1325 - 1410                             j.niemiecki   fizyka
  8. 1415 - 1500                                  
  9. 1505 - 1550