Nawigacja

Stołówka

Regulamin stołówki.

  

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SPzOI W ŁOMNICY

 

 1. Odpłatność za obiady należy uiścić najpóźniej do 10-go każdego miesiąca. Po tym terminie wydawanie obiadu zostaje wstrzymane do momentu uregulowania płatności.

  

 1. Odpłatność za obiady wpłacamy na konto z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca za który regulujemy należność  na konto 27 1020 2124 0000 8102 0129 8918
 2. Przy pierwszej wpłacie uczeń otrzymuje bloczek żywieniowy , który upoważnia go do otrzymania obiadu na stołówce szkolnej.
 3.  Pierwszy bloczek żywieniowy uczeń otrzymuje nieodpłatnie, lecz w przypadku zagubienia lub zniszczenia pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

(opłata przeznaczona jest na wyrobienie nowego bloczka).

 1.  W każdy dzień żywieniowy uczeń pobiera bloczek w punkcie odbioru przy stołówce szkolnej

 ( na przerwach  11:20 i 12:10 ) by następnie wymienić go na posiłek w stołówce szkolnej.

 1. Obiady wydawane są od godz. 11.30 do 13.30
 2. Stołówka czynna od 11.30 do 14:00
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu czuwają wychowawcy świetlicy oraz intendent.
 4. Przed pulpitem do wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu i kierunku.
 5. Podczas przebywania i spożywania posiłków na stołówce szkolnej obowiązują zasady bezpiecznego i  kulturalnego zachowania się:
 • spokojnie poruszać się po stołówce,
 • zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu  naczyń,
 • zachowywać się  cicho i spokojnie spożywać posiłek,
 • zostawić po sobie porządek,
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
 1. W przypadku celowego zniszczenia mienia stołówki szkolnej ( talerzy, sztućców, waz itp. ) oraz zmarnowania zupy odpowiada uczeń a finansowo jego rodzice -  kara wynosi 30 zł.
 2.  W przypadku rezygnacji z wykupienia obiadów na kolejny miesiąc stołujący się zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Intendenta Panią Joannę Orłowską (dział finansowo-księgowy, pokój 233 ) najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca stołowania się.
 3. Rezygnację z obiadu (odpis bieżący) należy zgłaszać osobiście do Intendenta ( dział finansowo-księgowy pokój 233  ) lub telefonicznie pod numerem  -

(075)   7130256    najpóźniej do godziny 8:00 w danym dniu

W przypadku nieterminowego zgłoszenia odpisu lub jego braku stołujący się  pokrywa koszt przygotowanego posiłku !!!