Nawigacja

Matematyk Roku - regulamin mPotęga - o programie

Szkoła ścisłowców

mPotęga - o programie

Ogólnopolski program mPotęga

Wiele uwagi poświęca się problemowi niewystarczającej liczby inżynierów, osób z technicznym wykształceniem na polskim rynku pracy. Coroczne oblężenie uczelni na kierunkach humanistycznych pokazuje, że młodzi ludzie wciąż obawiają się matematyki. Chcemy to zmienić poprzez zbudowanie silnej marki społecznej - programu grantowego „Potęga” zorientowanego na popularyzację matematyki wśród młodych ludzi. Program grantowy ma na celu zainspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę i zachęcali swoich uczniów do przygody z matematyką. Konkursy grantowe powinny stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez młodzież świata matematyki. Programem grantowym obejmiemy 9 lat nauki matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. To umożliwi kompleksowe wspieranie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w kształceniu umiejętności matematycznych u młodego pokolenia.

Nasze działania kierujemy w stronę uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych, nauczycieli, pasjonatów matematyki, pedagogów, animatorów – wszystkich tych, którzy chcą poznawać świat matematyki lub chcą pokazać, że matematykę można zrozumieć i polubić.

Tegoroczna, ogólnopolska, edycja była rekordowa: nagrodzono aż 209 z 880 nadesłanych wniosków. Łączna kwota przyznanych grantów jest ponad trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym roku i sięgnęła 1,2 mln zł. Listę grantobiorców prezentujemy TU. Dodatkowo internauci w głosowaniu na najlepsze projekty wyłonili 2 organizatorów, którzyś otrzymają Nagrodę Publiczności w wysokości 5 tys. zł.

 

W ramach III edycji Programu „mPotęga” realizowane są dwa konkursy grantowe:

 

  1. Konkurs grantowy – uczniowie 4-6 klas szkoły podstawowej na przygotowanie różnego typu gier (planszowych, terenowych, innych) i zabaw edukacyjnych, quizów matematycznych oraz warsztatów dla rodziców - jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematyki.
  2. Konkurs grantowy – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - dla grup uczniów wraz z opiekunem, na przygotowanie pokazów, zajęć matematycznych, gier (m.in. terenowych, miejskich), quizów, filmików edukacyjnych, pokazujących, że matematyka może być przyjemna i że jest wszechobecna.

Kontakt: Iwona Zygarlińska

Sala: 304