Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Biologia Bio
Chemia Ch
Doradztwo zawodowe Dz
Edukacja dla bezpieczeństwa Edb
edukacja komputerowa ek
Fizyka Fiz
Geografia Geo
Godzina z wychowawcą Gzw
Historia His
Informatyka Inf
Jezyk niemiecki II.2. Jnksp
Język angielski Ja
Język angielski II.1. Japsp
Język angielski II.2. Jaksp
Język angielski III.0 Japg
Język angielski III.1 Jakg
Język niemiecki Jn
Język niemiecki II.1. Jnpsp
Język niemiecki III.0 Jnpg
Język niemiecki III.1 Jnkg
Język polski Jp
Matematyka Mat
Muzyka Muz
nauka pływania npł
obiad "0" o0
odprowadzenie na przystanek onp
Plastyka Pla
przygotowanie do egzaminu pde
przygotowanie do sprawdzianu Pds
przyprowadzenie z przystanku pzp
Przyroda Prz
Religia Rel
Rytmika R
sztuka szt
Świetlica cicha Śc
Świetlica głośna Śg
Świetlica przedszkolna gr.II ŚpII
Technika T
Wiedza o Społeczeństwie WoS
Wychowanie do życia w rodzinie WDŻ
Wychowanie fizyczne Wf
Wychowanie przedszkolne Wp
zaj. rew.-wych. zrw
Zajęcia artystyczne Zart
Zajęcia komputerowe Zk
Zajęcia techniczne Zt
zajęcia zintegrowane zz