Nawigacja

Dwudniowe warsztaty w Niemczech 25-26.XI.2016 r.

Uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy w ramach realizacji projektu pt.  „Transgraniczna edukacja w zielonej klasie ku lepszej przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, w dniach 25-26 listopada 2016 r. uczestniczyli wspólnie z uczniami z Niemiec w dwudniowych warsztatach w Boxberg O.L. W pierwszy dzień uczestniczyliśmy w warsztatach ekologicznych na terenie Młodzieżowej Farmy w Hoyersweda. Uczniowie w grupach polsko – niemieckich zwiedzili farmę , zapoznali się z gatunkami zwierząt gospodarskich, sposobami uprawy ekologicznej, praktycznie zobaczyli na czym polegają tzw. zielone zawody, np. rolnik, stolarz, piekarz, hodowca itp. Przypomnieli sobie piramidę zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej, nauczyli się układać menu w oparciu o nią. Piekli ciastka, by następnie podczas zasłużonego odpoczynku wspólnie je skonsumować.  Polsko – niemieckie działania w tym dniu zakończyły się dyskoteką. W sobotę, kontynuowaliśmy warsztaty ale już na terenie szkoły w Boxberg O.L.  Pracowaliśmy w zespołach podczas warsztatów komunikacyjnych i ekologiczno - plastycznych próbując wspólnie wykonać zadane nam zadania oraz zadbaliśmy również o nasza kondycję podczas zawodów sportowych i nauce Zumby.Spotkanie wszyscy ocenili  bardzo pozytywnie. Wracaliśmy z nową wiedzą, doświadczeniami a przede wszystkim znajomościami, które już skutkują wzajemną komunikacją mailową i telefoniczną. Kolejne spotkanie w kwietniu 2017 r., tym razem u nas.  

                                                                                                         Koordynator projektu: Julita Odelga