Nawigacja

„Transgraniczna edukacja w zielonej klasie ku lepszej przyszłości”Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy rozpoczął realizację projektu pt.  „Transgraniczna edukacja w zielonej klasie ku lepszej przyszłości”,
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
W projekcie uczestniczy 40 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy oraz 40 uczniów Freie Schule Boxberg/O.L z Niemiec.
Główny cel projektu, to przełamanie barier językowych oraz nabycie umiejętności komunikacyjnych, które w przyszłości będą pomocne uczniom zarówno w dalszym kształceniu jak i pracy zawodowej. Drugim równie ważnym celem jest nabycie wrażliwości ekologicznej oraz zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi energii odnawialnej oraz ochrony środowiska naturalnego.
            W ramach projektu odbywają się całoroczne warsztaty językowe oraz ekologiczno – komunikacyjne. Nasi uczniowie przez cały rok szkolny uczą się języka niemieckiego metodą bezpośrednią opierającą się głównie na mówieniu i rozumieniu ze słuchu. Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce. Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Równolegle nasi partnerzy z Niemiec szkolą swoje umiejętności językowe w zakresie języka polskiego.
Całoroczne warsztaty ekologiczno – komunikacyjne oprócz wzbudzenia w młodzieży polskiej i niemieckiej poczucia przynależności i możliwości wpływu na region przygranicza, nabycia przez uczniów umiejętności oraz świadomości zachowań proekologicznych  typu: uświadomienia jaki wpływ ma człowiek na otoczenie i jakie skutki pozytywne jak i negatywne na środowisko może wywołać jego działanie, mają na celu nabycie zachowań prospołecznych poprzez poznanie siebie, stosowanie komunikatu "ja" w kontaktach z innymi oraz uświadomienie sobie jak wielkie znaczenie ma nasza mimika, gesty i postawa ciała na relację z innymi. Uczniowie w ramach tych warsztatów poznają odnawialne źródła energii, metody rekultywacji terenów zdegradowanych przez działania człowieka na konkretnych przykładach występujących w regionach wsparcia, sposoby bieżącej dbałości o środowisko. Zapoznają się z  zasadami prawidłowego żywienia i emocjonalnością łącząc to z praktycznym przyrządzaniem potraw. W module Zielone laboratorium badają stan zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody, wykonują ekologiczne produkty typu mydło, świeca, kosmetyki. Uczą się stosować komunikat „ja” oraz kształcą kompetencje społeczne "Ja i Grupa"
Podczas 4 spotkań dwudniowych oraz 2 obozów 5 dniowych uczniowie obu szkół będą uczestniczyć wspólnie w warsztatach, gdzie poprzez naukę, zabawę i wspólne wycieczki pogłębią swoją wiedzę o naszym regionie, nabędą wiedzę z zakresu Edukacji ekologicznej a przede wszystkim będą mogli w praktyce wykorzystać swoje umiejętności językowe.
                                                                         Koordynator projektu: Julita Odelga