Nawigacja

Planszowe podróże po literaturze

   Do udziału w ogólnopolskim konkursie "Planszowe podróże po literaturze" na opracowanie i wykonanie gry planszowej odwołującej się do utworów z kanonu dziecięcej literatury zgłosili się uczniowie klas 4
Tematyka gry miała nawiązywać do książek dzieciństwa, dostosowanych do etapu edukacji wczesnoszkolnej.
Prace konkursowe zostały poddane weryfikacji przez jury składające się z nauczycieli polonistów i edukacji wczesnoszkolnej, najlepsze zostały wysłane do organizatora konkursu ogólnopolskiego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2017 r.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
E.P.
Aktualizacja

Informacja dotycząca konkursu „Planszowe podróże po literaturze”

W związku z dużą ilością prac, które napłynęły w ramach konkursu „Planszowe podróże po literaturze” ogłoszenie wyników nastąpi w maju.
Nadesłane prace z reguły składają się z wielu elementów wymagających uważnego zapoznania się. Ocena kilkuset prac konkursowych (KLIK)  musi potrwać trochę dłużej niż przewidywano.
Organizatorzy