Nawigacja

Przedstawienie "Entliczek Pentliczek"

W dniu 16 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej szkoły w Łomnicy odbyło się przedstwienie teatralne pod tytułem "Entliczek Pentliczek"
Zadanie udało się zrealizować dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Przedszkolem Publicznym w Łomnicy i Mysłakowicach. Przedstawienie wspófiinansowane było ze środków Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem „Teatr terapeutyczną formą wychowania
”.